โน้ตตัวดำ https://tungwaii.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=14-08-2013&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=14-08-2013&group=2&gblog=24 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Tandem Skydiving once in life!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=14-08-2013&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=14-08-2013&group=2&gblog=24 Wed, 14 Aug 2013 12:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=01-08-2013&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=01-08-2013&group=2&gblog=23 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งแคมส์...เล่น Paintball ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=01-08-2013&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=01-08-2013&group=2&gblog=23 Thu, 01 Aug 2013 0:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-07-2013&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-07-2013&group=2&gblog=22 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Holi festival, festival of India american Indian ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-07-2013&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-07-2013&group=2&gblog=22 Sat, 13 Jul 2013 8:53:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-07-2013&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-07-2013&group=2&gblog=21 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Aupair meeting "with gangza"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-07-2013&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-07-2013&group=2&gblog=21 Sun, 07 Jul 2013 12:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-07-2013&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-07-2013&group=2&gblog=20 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy 4th of July day. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-07-2013&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-07-2013&group=2&gblog=20 Fri, 05 Jul 2013 5:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-06-2013&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-06-2013&group=2&gblog=19 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Let's go Celtic >NBA<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-06-2013&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-06-2013&group=2&gblog=19 Sat, 29 Jun 2013 4:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=28-06-2013&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=28-06-2013&group=2&gblog=18 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Washington DC need travel for 3 credit ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=28-06-2013&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=28-06-2013&group=2&gblog=18 Fri, 28 Jun 2013 3:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=26-03-2013&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=26-03-2013&group=2&gblog=17 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[วันหยุด 1 วัน one day trip New York city]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=26-03-2013&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=26-03-2013&group=2&gblog=17 Tue, 26 Mar 2013 8:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-03-2013&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-03-2013&group=2&gblog=16 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[The Journal*4th Blah Blah Blah!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-03-2013&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-03-2013&group=2&gblog=16 Sun, 17 Mar 2013 7:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-03-2013&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-03-2013&group=2&gblog=14 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[The Journal 3rd Blah Blah Blah! ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-03-2013&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-03-2013&group=2&gblog=14 Sun, 10 Mar 2013 12:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=08-03-2013&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=08-03-2013&group=2&gblog=13 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[The Journal 2nd Blah Blah Blah!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=08-03-2013&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=08-03-2013&group=2&gblog=13 Fri, 08 Mar 2013 11:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-03-2013&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-03-2013&group=2&gblog=12 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[The Journal 1th Blah! Blah! Blah!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-03-2013&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-03-2013&group=2&gblog=12 Thu, 07 Mar 2013 22:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-02-2013&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-02-2013&group=2&gblog=11 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบใบขับขี่รัฐแมสซาซูเซส Massasuchusetts กว่าจะเสร็จกว่าจะผ่าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-02-2013&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-02-2013&group=2&gblog=11 Fri, 22 Feb 2013 22:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=11-02-2013&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=11-02-2013&group=2&gblog=10 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Game โรงเรียนชายล้วน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=11-02-2013&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=11-02-2013&group=2&gblog=10 Mon, 11 Feb 2013 23:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=26-03-2013&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=26-03-2013&group=15&gblog=6 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[ออแพร์แขนงต่างๆ by ปลาน้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=26-03-2013&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=26-03-2013&group=15&gblog=6 Tue, 26 Mar 2013 12:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=5 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Travel Outside the USA]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=5 Fri, 22 Mar 2013 11:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=4 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Orientation ปฐมนิเทศที่อเมริกา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=4 Fri, 22 Mar 2013 11:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=3 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[J-1 Visa]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=3 Fri, 22 Mar 2013 12:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=2 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[สมัครและออนไลค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=22-03-2013&group=15&gblog=2 Fri, 22 Mar 2013 11:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=12-12-2012&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=12-12-2012&group=15&gblog=1 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Aupair ออแพร์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=12-12-2012&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=12-12-2012&group=15&gblog=1 Wed, 12 Dec 2012 11:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=25-02-2013&group=13&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=25-02-2013&group=13&gblog=8 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โ น้ ต ตั ว ดำ *เพื่อน*]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=25-02-2013&group=13&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=25-02-2013&group=13&gblog=8 Mon, 25 Feb 2013 21:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-02-2013&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-02-2013&group=13&gblog=7 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โ น้ ต ตั ว ดำ *กุมภาพันธ์*]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-02-2013&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-02-2013&group=13&gblog=7 Tue, 05 Feb 2013 0:11:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-01-2013&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-01-2013&group=13&gblog=6 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โ น็ ต ตั ว ดำ *รู้สึก__6*]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-01-2013&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=07-01-2013&group=13&gblog=6 Mon, 07 Jan 2013 23:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=02-01-2013&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=02-01-2013&group=13&gblog=5 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โ น็ ต ตั ว ดำ * ๒๕๕๖__5* ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=02-01-2013&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=02-01-2013&group=13&gblog=5 Wed, 02 Jan 2013 8:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=13&gblog=4 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โ น็ ต ตั ว ดำ * โพ้นทะเล__4*]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=13&gblog=4 Fri, 21 Dec 2012 22:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=13&gblog=3 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โ น็ ต ตั ว ดำ * ไว้อาลัย__3* ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=13&gblog=3 Mon, 17 Dec 2012 8:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=16-12-2012&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=16-12-2012&group=13&gblog=2 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โ น็ ต ตั ว ดำ * Find__2* ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=16-12-2012&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=16-12-2012&group=13&gblog=2 Sun, 16 Dec 2012 12:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=15-12-2012&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=15-12-2012&group=13&gblog=1 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โ น็ ต ตั ว ดำ * สงบ__1*]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=15-12-2012&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=15-12-2012&group=13&gblog=1 Sat, 15 Dec 2012 7:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-03-2013&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-03-2013&group=8&gblog=2 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Boston-Harvard Square,MA]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-03-2013&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-03-2013&group=8&gblog=2 Fri, 29 Mar 2013 11:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=14-12-2012&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=14-12-2012&group=8&gblog=1 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Boston- จตุรัสในหลวง King Bhumibol Adulyadej Sq ในอเมริกา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=14-12-2012&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=14-12-2012&group=8&gblog=1 Fri, 14 Dec 2012 11:12:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=18-03-2013&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=18-03-2013&group=5&gblog=1 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Me & My buddy Square away ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=18-03-2013&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=18-03-2013&group=5&gblog=1 Mon, 18 Mar 2013 10:31:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-01-2013&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-01-2013&group=4&gblog=4 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอนแก่น Khonkaen by Lomography Ju-pa-joob Camare]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-01-2013&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-01-2013&group=4&gblog=4 Sun, 13 Jan 2013 22:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=11-01-2013&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=11-01-2013&group=4&gblog=3 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ไหนสักแห่ง by Slide flim Lomography camera]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=11-01-2013&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=11-01-2013&group=4&gblog=3 Fri, 11 Jan 2013 1:15:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=4&gblog=2 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่กำลังคิดถึงเกาะพะงัน คืนวัน Full moon praty]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=4&gblog=2 Mon, 17 Dec 2012 12:28:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-12-2012&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-12-2012&group=4&gblog=1 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[จากเชียงคานถึงฮาลองเบย์ Lomography camera, Lucky red Film]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-12-2012&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=13-12-2012&group=4&gblog=1 Thu, 13 Dec 2012 23:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-12-2012&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-12-2012&group=3&gblog=5 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[เบอร์มิวดา Bermuda Cs & บอกลา สามเหลี่ยมมะลึกกึ๊กกึ๊ย!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-12-2012&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=29-12-2012&group=3&gblog=5 Sat, 29 Dec 2012 9:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=27-12-2012&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=27-12-2012&group=3&gblog=4 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[เบอร์มิวดา Bermuda นอนค้างบ้านคนท้องถิ่น Paget Vicinity ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=27-12-2012&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=27-12-2012&group=3&gblog=4 Thu, 27 Dec 2012 6:18:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=25-12-2012&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=25-12-2012&group=3&gblog=3 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[เบอร์มิวดา Bermuda ระหว่างทางไป Hamilton]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=25-12-2012&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=25-12-2012&group=3&gblog=3 Tue, 25 Dec 2012 10:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=3&gblog=2 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[เบอร์มิวดา Bermuda St.George's ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=3&gblog=2 Fri, 21 Dec 2012 8:36:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-12-2012&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-12-2012&group=3&gblog=1 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Bermuda ยินดีที่ไม่รู้จัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-12-2012&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-12-2012&group=3&gblog=1 Mon, 10 Dec 2012 10:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-02-2013&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-02-2013&group=2&gblog=9 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Sandy & Nemo ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-02-2013&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-02-2013&group=2&gblog=9 Sun, 10 Feb 2013 6:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-01-2013&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-01-2013&group=2&gblog=8 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมาบะหมี่สำเร็จรูป H mart asian supermaket ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-01-2013&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-01-2013&group=2&gblog=8 Thu, 10 Jan 2013 2:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-01-2013&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-01-2013&group=2&gblog=7 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าเรียกรถพยาบาลเมืองนี้มันเเพงจริงมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-01-2013&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=05-01-2013&group=2&gblog=7 Sat, 05 Jan 2013 18:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=04-01-2013&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=04-01-2013&group=2&gblog=6 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[อากาศติดลบ+Countdown หลงฝูง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=04-01-2013&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=04-01-2013&group=2&gblog=6 Fri, 04 Jan 2013 4:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=2&gblog=5 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[แทคเวเคชั่นที่เบอร์มิวดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=21-12-2012&group=2&gblog=5 Fri, 21 Dec 2012 6:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=2&gblog=4 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Hiking nice walky walk!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=17-12-2012&group=2&gblog=4 Mon, 17 Dec 2012 7:29:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=12-12-2012&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=12-12-2012&group=2&gblog=2 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้พาไป Museum of Science,Boston ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=12-12-2012&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=12-12-2012&group=2&gblog=2 Wed, 12 Dec 2012 1:31:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-12-2012&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-12-2012&group=2&gblog=1 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปโรงเรียน วันสุดท้ายของการเก็บ Cerdit]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-12-2012&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=10-12-2012&group=2&gblog=1 Mon, 10 Dec 2012 10:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=02-01-2013&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=02-01-2013&group=1&gblog=2 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[Couchsurfing ค้างบ้านคนอื่น ณ ต่างถิ่น กับคนในพื้นที่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=02-01-2013&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=02-01-2013&group=1&gblog=2 Wed, 02 Jan 2013 9:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=09-12-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=09-12-2012&group=1&gblog=1 https://tungwaii.bloggang.com/rss <![CDATA[โน็ตตัวดำ รายงานตัวจ๊ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=09-12-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tungwaii&month=09-12-2012&group=1&gblog=1 Sun, 09 Dec 2012 10:53:22 +0700